IMG_0357 copy

mozzarella, italian herbs, paprika, tomato sugo